Ajankohtaista

Uusin blogi

Mitä Wiilo tuo Viitasaarelle?

Viitasaaren kaupunki on täynnä potentiaalia ja logistiikkakeskusalue Wiilo tulee toimimaan merkittävänä vauhdittajana paikallisen talouden kehittämisessä ja kaupungin elinvoiman lisäämisessä. Tarkastellaan lähemmin sitä, miten tuleva logistiikkakeskusalue Wiilo voi muuttaa Viitasaaren kaupungin maisemaa ja tulevaisuutta.

Yksi merkittävimmistä vaikutuksista, joita Wiilo voi tuoda mukanaan, on uusien työpaikkojen luominen. Pienet kaupungit ovat usein riippuvaisia tietystä teollisuudenalasta tai palvelualasta, mikä tekee niistä haavoittuvaisia talouden muutoksille. Wiilo voi monipuolistaa paikallista taloutta tarjoamalla tilaa erilaisille yrityksille ja teollisuudenaloille. Tämä ei ainoastaan vähennä riippuvuutta yhdestä alasta, vaan myös luo uusia mahdollisuuksia asukkaille löytää työpaikkoja omalta kotiseudultaan.

Wiilo voi olla alueella tulevaisuuden keskus uusille innovaatiolle ja teknologialle, erityisesti uusiutuviin energioihin liittyen. Yritykset sijoittavat usein tutkimukseen ja kehitykseen, mikä voi johtaa uusien tuotteiden ja palveluiden syntymiseen. Tämä puolestaan houkuttelee osaavia työntekijöitä alueelle ja tarjoaa paikallisille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja kouluttautua uusille aloille. Esimerkiksi teknologiayritysten sijoittuminen Wiilon alueelle voi luoda synergiaetuja, jotka hyödyttävät koko aluetta.

Wiilo tuo mukanaan merkittäviä investointeja infrastruktuuriin, kuten teihin, vesihuoltoon ja energiantuotantoon sekä sähköverkkoihin. Nämä investoinnit eivät ainoastaan palvele teollisuuspuiston tarpeita, vaan voivat myös hyödyttää koko kaupunkia parantamalla liikennejärjestelyjä ja lisäämällä ympäristön viihtyisyyttä. Esimerkiksi laadukkaiden teollisuusalueiden lisääminen ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen käyttöönotto voivat tehdä kaupungista houkuttelevamman asuinpaikan sekä nykyisille että tuleville asukkaille.

Wiilo voi toimia myös yhteisön rakentajana, kun eri toimijat, kuten kaupunki, yritykset ja oppilaitokset työskentelevät yhdessä alueen kehittämiseksi. Tämä voi luoda vahvoja kumppanuuksia ja lisätä yhteisöllisyyttä, kun kaikki osapuolet pyrkivät samaan päämäärään: Viitasaaren kaupungin elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Viitasaaren kaupungin tuleva logistiikkakeskus Wiilo voi olla merkittävä käännekohta paikallisen talouden kehittämisessä ja kaupungin elinvoiman lisäämisessä. Työpaikkojen luominen, innovaatiot, ympäristön kehittäminen ja yhteisöllisyys ovat vain muutamia niistä eduista, joita Wiilo voi tuoda mukanaan. On siis tärkeää, että kaikki osapuolet sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen ja työskentelevät yhdessä sen saavuttamiseksi. Näin Viitasaaren kaupunki voi kasvaa ja kukoistaa uusien mahdollisuuksien myötä.

Viimeisimmät

Mitä Wiilo tuo Viitasaarelle?

Viitasaaren kaupunki on täynnä potentiaalia ja logistiikkakeskusalue Wiilo tulee toimimaan merkittävänä vauhdittajana paikallallisen talouden kehittämisessä ja kaupungin elinvoiman lisäämisessä. Tarkastellaan lähemmin sitä, miten tuleva logistiikkakeskusalue Wiilo voi muuttaa Viitasaaren kaupungin maisemaa ja tulevaisuutta.
Blogiin

Wiilo mukana Viitasaaren Kasvupolulla

Viitasaaren Kasvupolku® on maksuton sparrausohjelma alueen mahdollisuuksista kiinnostuneille yrityksille, joilla on aitoa kasvu- ja kehitysintoa. Sparraus tuo ulkopuolista näkökulmaa siihen, miten bisneksen voi viedä seuraavalle tasolle. Viitasaaren Kasvupolku tarjoaa eväitä erityisesti yrityksille, joilla on tarvetta tuotannon, varastotilan tai logistiikan tehostamiseen. Suomen keskeisimmälle paikalle sijoittuva logistiikkakeskus Wiilo on mukana tarjoamassa mahdollisuuksia kasvuyrittäjille.  Lue lisää
Blogiin

Kuntaliitto: Viitasaarelle kohoaa uuden aikakauden resurssiviisas logistiikkakeskus

“Wiilo-keskus tulee palvelemaan laajasti etenkin pohjoisen Keski-Suomen yrityskenttää, mutta lisäksi se on myös kansallisesti erittäin merkittävä hanke”, sanoo Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Sampo Siik. Ajatus logistiikkakeskuksen rakentamisesta on elänyt pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitsevalla Viitasaarella jo vuosien ajan. Suurin syy pohdintaan on ollut kaupungin liikenteellisesti keskeinen sijainti Valtatie 4:n ja Sinisenä tienä tunnetun kantatie 77:n risteyksessä. Paikallisista liikennevirroista […]
Blogiin
Viesti

Saitko idean?
Pistä viestiä.