Ajankohtaista

Uusin blogi

Kuokka isketään maahan keväällä 2024

Logistiikkakeskus Wiilo tuo mahdollisuuksia pohjoiseen Keski-Suomeen

Wiilo Logistiikkakeskus

Pohjoinen Keski-Suomi on maantieteellinen alue Keski-Suomen maakunnassa, joka käsittää useita kuntia ja kaupunkeja. Alueella on monipuolista luontoa, järvimaisemaa ja metsiä. Se tarjoaa mahdollisuuksia matkailuun, luonnossa liikkumiseen ja maaseudun elinkeinoihin, kuten metsätalouteen ja maatalouteen. Pohjoinen Keski-Suomi on myös osa Suomen historiallisesti ja kulttuurisesti rikasta sisämaata.

Mutta se on jatkossa paljon muutakin…

Wiitaseudun logistiikkakeskus Wiilo on toiminnallinen alue VT4/KT77:n solmukohdassa Viitasaaren keskustasta pohjoiseen. Se on kuljetusyritysten, logistiikkapalveluntarjoajien ja logistiikkaintensiivisten kaupallisten sekä myös tuotannollisten yritysten muodostama alue.

Wiilon synnytysprosessi on ollut hyvän yhteistyön tulos alueen yritysten, Viitasaaren kaupungin, Wiitaseudun Yrityspalveluiden ja kehittämisyhtiö Witaksen kesken. Aiesopimuksia tai vastaavia on allekirjoitettu jo noin 50 yrityksen kanssa. Wiilo-logistiikkakeskus on siis saanut innokkaan vastaanoton ja avaa lupaavia mahdollisuuksia alueen kehitykselle.

Uuden logistiikkakeskuksen rakentamisen aloitus on merkittävä virstanpylväs alueen elinvoimaisuuden kasvulle. Viitasaarelle suunniteltu logistiikkakeskus Wiilo sai juuri yli kolmen miljoonan euron EU-hankerahoituksen Keski-Suomen Liitolta, joten projekti käynnistyy nyt toden teolla.  Infran suunnittelu alkaa vielä tämän vuoden puolella ja ”kuokka isketään maahan” keväällä 2024. Wiilo-logistiikkakeskuksen ansiosta Viitasaaresta tulee entistäkin keskeisempi ja merkittävämpi kaupunki pohjoiseen Keski-Suomeen, sillä keskus palvelee alueen yritystoiminnan lisäksi paikkakunnan läpi kuljetettavaa runsasta materiaalien ja tuotteiden virtaa.

Logistiikkakeskus Wiilo synnyttää kymmeniä uusia työpaikkoja niin logistiikkakeskusalueelle kuin myös välillisesti muualle Viitasaarelle. Hanke uudistaa alueen teollisuutta kehittämällä uusia toimintamalleja ja mahdollisuuksia tiettyjen tuotantovaiheiden (esimerkiksi kokoaminen, pakkaus, hinnoittelu, varastointi, kuljetus) ulkoistamiselle, jonka avulla toiminta on yksittäisiä yrityksiä tehokkaampaa ja resurssiviisaampaa. Tuotantovaiheiden hankkiminen palveluina mahdollistaa sen, että niitä tuotetaan älykkäämpien teknologioiden ja digitalisaation avulla, mihin pienet yksittäiset yritykset eivät monestikaan pysty itse panostamaan. Palveluiden käytön myötä yritysten liiketoimintojen kokonaisuus on vähäpäästöisempää ja resurssiviisaampaa.

Wiilon kokonaisuuden toteutuksessa tavoitellaan vähäpäästöisiä ja uudistuvaan energiaan pohjautuvia ratkaisuja ja esimerkiksi alueen sähköenergian tuottamiseksi on suunnitteilla alueelle aurinkoenergiapuisto. Wiilon kokonaisuus edistää myös vähäpäästöistä ja uudistuvaa raskasta liikennettä: Palvelukeskuksen alueelle on suunnitteilla raskaille ajoneuvoille uusiutuvien polttoaineiden tankkauspisteitä, kuten esim. sähkö, kaasu ja vety. Yhdistämällä vähähiilisyyteen liittyvät tavoitteet ja logistiikkakeskuksen kehittämisen pyrkimykset voidaan edistää kestävää ja ympäristöystävällistä logistiikkaa, mikä on tärkeää ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Pitkän aikavälin vaikutuksena on aluetalouden vahvistuminen ja monipuolistuminen. Wiilon kokonaisuus edistää alueen pk-yritysten kasvua ja uusien yritysten sijoittumista alueelle. Erityisesti hyötyvät teollisuus- ja logistiikka-alan yritykset, mutta välillisesti myös palveluliiketoiminnan yritykset. Yritysten elinvoima ja kasvu luovat uusia työpaikkoja, jotka houkuttelevat alueelle uusia asukkaita ja vähentävät poismuuttoa. Tämä on positiivinen askel Viitasaaren ja koko alueen kehitykselle.

”Wiilo siellä missä sinäkin. Matkalla eteenpäin”.

Viimeisimmät

Mitä Wiilo tuo Viitasaarelle?

Viitasaaren kaupunki on täynnä potentiaalia ja logistiikkakeskusalue Wiilo tulee toimimaan merkittävänä vauhdittajana paikallallisen talouden kehittämisessä ja kaupungin elinvoiman lisäämisessä. Tarkastellaan lähemmin sitä, miten tuleva logistiikkakeskusalue Wiilo voi muuttaa Viitasaaren kaupungin maisemaa ja tulevaisuutta.
Blogiin

Wiilo mukana Viitasaaren Kasvupolulla

Viitasaaren Kasvupolku® on maksuton sparrausohjelma alueen mahdollisuuksista kiinnostuneille yrityksille, joilla on aitoa kasvu- ja kehitysintoa. Sparraus tuo ulkopuolista näkökulmaa siihen, miten bisneksen voi viedä seuraavalle tasolle. Viitasaaren Kasvupolku tarjoaa eväitä erityisesti yrityksille, joilla on tarvetta tuotannon, varastotilan tai logistiikan tehostamiseen. Suomen keskeisimmälle paikalle sijoittuva logistiikkakeskus Wiilo on mukana tarjoamassa mahdollisuuksia kasvuyrittäjille.  Lue lisää
Blogiin

Kuntaliitto: Viitasaarelle kohoaa uuden aikakauden resurssiviisas logistiikkakeskus

“Wiilo-keskus tulee palvelemaan laajasti etenkin pohjoisen Keski-Suomen yrityskenttää, mutta lisäksi se on myös kansallisesti erittäin merkittävä hanke”, sanoo Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Sampo Siik. Ajatus logistiikkakeskuksen rakentamisesta on elänyt pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitsevalla Viitasaarella jo vuosien ajan. Suurin syy pohdintaan on ollut kaupungin liikenteellisesti keskeinen sijainti Valtatie 4:n ja Sinisenä tienä tunnetun kantatie 77:n risteyksessä. Paikallisista liikennevirroista […]
Blogiin
Viesti

Saitko idean?
Pistä viestiä.