Prosessi

Wiilon valmistumisen prosessi kvartaaleittain

Q2 / 22
Q3 / 22
Q4 / 22
Q1 / 23
Q2 / 23
Q3 / 23
Q4 / 23
Q1 – Q2 / 24
Q1 / 24
Q2 / 24
Q2 – Q3 / 24
Q4 / 24
Q1 / 25
Q2-Q4 / 25
Q1-Q2 / 26

Q2 / 22

Q2/ 22 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle Päätös projektin käynnistämisestä. Oheisella videolla havainnollistettu Wiilon sijainti.  

Q3 / 22

Q3/ 22 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

Periaatepäätös logiikkakeskuksen toteutuksesta: aiesopimus allekirjoitettu elokuussa 2022.

Q4 / 22

Q4/ 22 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

Toteutussuunnittelua ja Wiilon brändin muotoilutyö sekä markkinointimateriaalien toteutus alkaa.

Q1 / 23

Q1/ 23 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

Suunnitelmat ja sopimukset valmistuvat. Wiilon kotisivut avattu ja markkinointi aloitettu.

Q2 / 23

Q2/ 23 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

EU rahoitushaku käynnissä.

Q3 / 23

Q3/ 23 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

Päätös rakentamisesta.

Q4 / 23

Q4/ 23 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

Infran rakentaminen käynnissä.

Q1 – Q2 / 24

Q1 – Q2 / 24 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

1. vaiheen tilojen rakentaminen alkaa.

Q1 / 24

Q1  / 24 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

Infran suunnittelun kilpailutus

 

Q2 / 24

Q2  / 24 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

Infran rakentamisen kilpailutus ja rakentaminen alkaa kesällä -24

Q2 – Q3 / 24

Q2 – Q3 / 24 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

Sopimuksien laadintaa sijoittuvien yritysten kanssa

Q4 / 24

Q4 / 24 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

Tilojen suunnittelu käynnissä

Q1 / 25

Q1 / 25 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

Wiilon logistiikkakeskusalueen tilojen rakentaminen alkaa

Q2-Q4 / 25

Q2-Q4 / 25 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

Wiilon logistiikkakeskusalueen tilojen rakentaminen käynnissä

Q1-Q2 / 26

Q1-Q2 / 26 • Tulevaisuus näyttää hyvältä Wiilolle

Wiilon logistiikkakeskusalueen 1. vaihe valmistuu